Reglement

Hieronder lees je de verschillende reglementen binnen onze vereniging. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Baanreglement

1. De banen alleen betreden met tennisschoenen. Dus niet met trimschoenen, of een ander soort schoeisel met grof profiel. Wijs ook elkaar hierop want daarmee kan een boel ellende aan de nog zachte voorjaarsbanen worden voorkomen.

2. Men tennist in “normaal gangbare” tennis kleding. Het gaat te ver om de huidige richtlijnen van de KNLTB hierover aan leden op te leggen maar wij verwachten wel dat elk lid op gepaste wijze tenniskleding draagt.

3. Na elke partij tennis veegt men de baan. Gun hiervoor elkaar de tijd want vegen is vooral in het voorjaar een behoud van de baan. De KNLTB adviseert om in een cirkelvorm van buiten naar binnen de gehele baan te vegen. Hier hoort dus ook de uitloop achter en naast de baan bij.

4. Als het ’s avonds te donker wordt kan men tot 23.00 uur spelen met kunstlicht. Wanneer de kantine geopend is kan men hiervoor de lichten ontsteken in de meterkast. Om tijdens weekendavonden met verlichting te kunnen tennissen kunnen leden van de TC Beltrum gebruik maken van het ‘SLEUTELSYSTEEM’. Dit geldt niet voor de gebruikers van een dag- of week kaart.
Als de leden in het weekend ’s avonds met verlichting willen tennissen dan kunnen ze hiervoor de kantinesleutel en wisselgeldzakje ophalen bij de desbetreffende en bekende personen. Mocht u dit niet weten, dan kun je contact opnemen met ons.
Uit ervaring is gebleken dat iedereen op verantwoordelijke wijze kan omgaan met de spullen in en rondom de kantine en ook met de verlichting. Ook dit systeem berust op het verantwoordelijkheidsgevoel van de leden waarin wij veel vertrouwen hebben.

5.De tennisbaan is geen afvalbak, dus afval graag in de vuilnisbakken deponeren. Voor plastic afval is er een afvalemmer in de tussenruimte. Als iedereen hierop let blijft het netjes.

6.Baanonderhoud gaat altijd voor. Op verzoek van de onderhoudsman maakt men de baan vrij.

7. Voor het gebruik en het kunnen blijven gebruiken van de banen zijn alle leden verantwoordelijk. De baancommissie heeft hierin louter een ondersteunende taak. Namens alle leden bij voorbaat dank voor uw medewerking.

8. De baancommissie stelt het op prijs dat u (aangetroffen) beschadigingen, storingen e.d. aan de banen, installaties en/of materialen, direct aan ons meldt. Telefoonnummers zijn te vinden op het publicatiebord. Wij zullen dan proberen zo snel mogelijk de ongemakken te verhelpen.

De Baan Commissie.

Afschrijfreglement

Doel

Iedereen, zowel junioren als seniorleden, gelijke kansen geven om gebruik te maken van de tennisbanen.

Reglement

1. Er kan uitsluitend worden afgehangen met een door de T.C. Beltrum afgegeven lidmaatschappasje of dagkaart.
Ben je geen lid dan kun je een dagkaart kopen bij de Fam. Bennink, Slieperstraat 4.

Kosten; junioren € 2,50,– senioren € 6,– p.p. per dag.

In de vakantieperiode bestaat er de mogelijkheid om een weekkaart aan te schaffen.
Kosten; junioren € 9,00 , senioren € 20,00 p.p. per week. Met een dag- of week kaart kun je overdag tennissen of ’s avonds als er een kantinedienst aanwezig is.

2. Er kan voor 45 min. worden afgehangen.

3. Afhangen dient persoonlijk op de baan te geschieden. Het reserveren voor derden is niet toegestaan. Eén persoon kan dus geen baan afhangen. In de wachttijd tussen afhangen en spelen moet men op het tennispark aanwezig zijn. Leden die als eenling op het park komen, willen ook graag tennissen. Betrek hen in het roulatiesysteem.

4. Banen kunnen worden afgehangen op hele kwartieren tot 23.00 uur. Bij het betreden van de baan zet men de klok van die desbetreffende baan op de juiste tijd zodat anderen kunnen zien hoe laat je bent begonnen op die baan. Drie kwartier later kun je dan weer worden afgehangen.

5. Als je aan het spelen bent, is het niet toegestaan om alweer een andere baan af te hangen. Uw pasje kun je maar op één tijdstip gebruiken. Als je niet bent afgehangen, kun je blijven doorspelen, indien je dit wenst, doch de klok blijft op de eerste tijd staan zodat anderen leden, die later op het park komen, kunnen zien hoelang je al tennist. Dit is belangrijk bij het bepalen van de keuze welke baan men kan afhangen. Hierbij geldt vooral: geef iedereen gelijke kansen en mogelijkheden en wees een sportief lid.

6. Als een dubbel- en een single-partij gelijktijdig zijn gaan spelen dan hang je de single partij als eerste af.
Als er veel leden willen tennissen is het niet sportief dat je blijft singelen. Probeer een dubbel te formeren zodat meer mensen de mogelijkheid krijgen om te tennissen. Tennissen is vooral ook een sociaal gebeuren.

7. Wanneer er training, les, toernooi of competitie wordt gespeeld kan men de baan niet afhangen. Dit wordt middels een kaartje aangegeven op het afhangbord. Op de donderdagmiddagen van 13.00 uur tot 16.00 uur zijn alle banen voor de leden van de T.V.O. gereserveerd. Behalve op de donderdagmiddag en tijdens competitie, blijft er steeds één baan vrij voor recreatief tennis.

8. Junioren (per 1 januari nog geen 18 jaar) hebben, op werkdagen, speelrecht tot 20.00 uur op alle banen. Daarna kan er s’avonds door de jeugd niet meer getennist worden. Van vrijdag 20.00 uur tot zondag 23.00 uur en op erkende feestdagen hebben junioren en senioren gelijke speelrechten.

9. Op dinsdagavond vanaf 19.00 uur is er club-toss-avond. Senior-leden kunnen op deze avond alleen maar tossen. In principe zijn hiervoor alle banen beschikbaar. Wel kunnen junioren baan 4 blijven afhangen doch wel passend in het wisselschema van de toss-avond, zodat wanneer baan 4 vrij is deze ook gebruikt kan worden voor het tossen. Men wisselt om de 3 kwartier te beginnen op 19.00 uur.

10. Onderhoud heeft voorrang op de banen. Maak, als de onderhoudsman dit wenst, de banen hiervoor vrij.

11. Maak bij foutief afhangen, elkaar hierop attent en verhang niet zonder overleg het pasje of kaartje.

12. Maak bij veel voorkomende afhang-problemen het bestuur hierop attent, zodat wij hierop kunnen inspelen.

Bestuur T.C. Beltrum