Reglement

Hieronder lees je de verschillende reglementen binnen onze vereniging. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Baanreglement

 1. De banen alleen betreden met tennisschoenen. Dus niet met trimschoenen, of een ander soort schoeisel met grof profiel. Wijs ook elkaar hierop want daarmee kan een boel ellende aan de nog zachte voorjaarsbanen worden voorkomen.
 2. Men tennist in “normaal gangbare” tennis kleding. Het gaat te ver om de huidige richtlijnen van de KNLTB hierover aan leden op te leggen maar wij verwachten wel dat elk lid op gepaste wijze tenniskleding draagt.
 3. Na elke partij tennis veegt men de baan. Gun hiervoor elkaar de tijd want vegen is vooral in het voorjaar een behoud van de baan. De KNLTB adviseert om in een cirkelvorm van buiten naar binnen de gehele baan te vegen. Hier hoort dus ook de uitloop achter en naast de baan bij.
 4. Als het ’s avonds te donker wordt kan men tot 23.00 uur spelen met kunstlicht. Wanneer de kantine geopend is kan men hiervoor de lichten ontsteken in de meterkast. Om tijdens weekendavonden met verlichting te kunnen tennissen kunnen leden van de TC Beltrum gebruik maken van het ‘SLEUTELSYSTEEM’. Dit geldt niet voor de gebruikers van een dag- of week kaart.
  Als de leden in het weekend ’s avonds met verlichting willen tennissen dan kunnen ze hiervoor de kantinesleutel ophalen bij de desbetreffende en bekende personen. Mocht je dit niet weten, dan kun je contact opnemen met ons.
  Uit ervaring is gebleken dat iedereen op verantwoordelijke wijze kan omgaan met de spullen in en rondom de kantine en ook met de verlichting. Ook dit systeem berust op het verantwoordelijkheidsgevoel van de leden waarin wij veel vertrouwen hebben.
 5. De tennisbaan is geen afvalbak, dus afval graag in de vuilnisbakken deponeren. Voor plastic afval is er een afvalemmer in de tussenruimte. Als iedereen hierop let blijft het netjes.
 6. Baanonderhoud gaat altijd voor. Op verzoek van de onderhoudsman maakt men de baan vrij.
 7. Voor het gebruik en het kunnen blijven gebruiken van de banen zijn alle leden verantwoordelijk. De baancommissie heeft hierin louter een ondersteunende taak. Namens alle leden bij voorbaat dank voor uw medewerking.
 8. De baancommissie stelt het op prijs dat u (aangetroffen) beschadigingen, storingen e.d. aan de banen, installaties en/of materialen, direct aan ons meldt. Telefoonnummers zijn te vinden op het publicatiebord. Wij zullen dan proberen zo snel mogelijk de ongemakken te verhelpen.

De Baan Commissie

Afschrijfreglement

Doel:
Iedereen, zowel junioren als seniorleden, gelijke kansen geven om gebruik te maken van de tennisbanen.

Reglement

 1. Het reserveren van een baan gaat via de KNLTB App. Deze is te downloaden via de App store of Play store. Er kan een account worden aangemaakt m.b.v. je lidmaatschapsnummer.
 2. Ben je geen lid dan kan een dagkaart worden aangeschaft in de kantine of via bestuur (info@tcbeltrum.nl). Kosten junioren € 2,50,– senioren € 6,– p.p. per dag. In de vakantieperiode bestaat er de mogelijkheid om een weekkaart aan te schaffen. Kosten; junioren € 9,00 , senioren € 20,00 p.p. per week. Met een dag- of week kaart kun je overdag tennissen of ’s avonds als er een kantinedienst aanwezig is.
 3. Als een dubbel- en een single-partij gelijktijdig zijn gaan spelen dan reserveer je de single partij als eerste.
  Als er veel leden willen tennissen is het niet sportief dat je blijft singelen. Probeer een dubbel te formeren zodat meer mensen de mogelijkheid krijgen om te tennissen. Tennissen is vooral ook een sociaal gebeuren.
 4. Wanneer er training, les, toernooi of competitie wordt gespeeld kan men de baan niet reserveren. Deze periode wordt dan geblokt in de app. Op de donderdagmiddagen van 13.00 uur tot 16.00 uur zijn alle banen voor de leden van de T.V.O. gereserveerd.
 5. Op dinsdagavond vanaf 19.00 uur is er club-toss-avond. Hiervoor zijn er banen beschikbaar.
 6. Onderhoud heeft voorrang op de banen. Maak, als de onderhoudsman dit wenst, de banen hiervoor vrij.
 7. Maak bij veel voorkomende reserveer-problemen het bestuur hierop attent, zodat wij hierop kunnen inspelen.

Er dient ten alle tijden gereserveerd te worden via de KNLTB App. Dit is dan ook bindend.

Bestuur T.C. Beltrum