AVG

PRIVACY
Versie 11-5-2023

Privacy statement
TC Beltrum verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywet gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn gegevens, die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Als (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt TC Beltrum persoonsgegevens?
TC Beltrum verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • (Jeugd)leden en vrijwilligers
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij TC Beltrum of ooit een lidmaatschap hebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
TC Beltrum (ledenadministrator) verwerkt de persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt TC Beltrum persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van TC Beltrum of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Als je eenmaal lid of relatie van TC Beltrum bent, willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van je team of vereniging.

Privacy statement
Wanneer je lid wordt van de vereniging, vul je een aanmeldformulier in. Er zijn praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie en (verlengen van) je lidmaatschap bij de KNLTB.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger via het aanmeldformulier.

Hoe gaat TC Beltrum met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging, of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Het bestuur, ledenadministratie en de ledenadministrator van de KNLTB kunnen bij je gegevens om je aan te melden bij TC Beltrum en wijzigingen te verwerken. Alleen de penningmeester heeft aparte toegangsrechten tot het financiële gedeelte. Wij wisselen geen gegevens uit met externe partijen.

Kan ik zien welke gegevens TC Beltrum van mij verwerkt?
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Je kunt bij de ledenadministratie opvragen welke gegevens van jou verwerkt worden. Dit zijn enkel de gegevens, die ook op het aanmeldformulier staan vermeld.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door TC Beltrum kun je terecht bij het bestuur.

Wijzigingen privacy beleid
TC Beltrum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

Disclaimer
De inhoud van www.tcbeltrum.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel TC Beltrum tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt TC Beltrum impliciet geen enkele garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.