Algemeen

Klik op de verschillende onderwerpen om hierover meer informatie in te winnen. Mocht u toch nog met een vraag zitten, neem dan contact met ons op.

Lidmaatschap
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via het contactformulier op de website.  Bij vragen kunnen zij terecht bij onze ledenadministrateur. Bij onze vereniging is dit Wilhelm Reijerink.
Communicatie
Wij gebruiken steeds meer de moderne communicatietechnieken. We willen daarom uw e-mailadres weten (en up-to-date houden). We gebruiken zeker ook nog de Publicatieborden. U vindt de borden in de overdekte kleedruimte. Het is van belang om van de mededelingen hierop steeds kennis te nemen (o.a. mededelingen van bestuur en commissies, over toernooien, clubkampioenschappen, uitwisselingen etc.).
Verlichting
De banen kunnen verlicht worden tot uiterlijk 23.00 uur. Op werkdagen kan deze verlichting ontstoken worden door de barmedewerker, middels 2 schakelaars in de meterkast van het clubhuis. Op de zaterdag- en zondagavond kan (door leden) ook met verlichting gespeeld worden. Dan moet de sleutel van het clubhuis opgehaald worden bij de desbetreffende persoon, zodat de verlichting door de gebruikers zelf op bovengenoemde manier ontstoken kan worden. (Tevens geven we dan gebruikers het vertrouwen om desgewenst in het clubhuis wat te gebruiken, natuurlijk tegen de normaal geldende betaling.) Na afloop lichten uit, sluiten en sleutel terugbrengen op het haaladres.
Activiteiten
Alle activiteiten worden, middels activiteitenkalender, vermeld op het publicatiebord en op de website. Zie informatie onder jeugd en senioren.
Tennis voor Ouderen (TvO)
Een groep van circa 30 personen uit de hele regio heeft een bijzonder lidmaatschap o.a. alleen spelen op werkdagen tot 16.00 uur. Op donderdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur hebben ze een vaste groepsmiddag.
Tennislessen
Voor junioren en senioren is het belangrijk dat het tennissen goed wordt aangeleerd. Alle tennislessen voor de junioren en senioren worden verzorgd door Frank Jansen. Wil je lessen volgen of ben je geïnteresseerd naar de mogelijkheden, neem dan contact op met Frank (06 – 51 26 57 03). Zie voor meer informatie tennislessen bij jeugd en senioren
Reglementen
Ook onze club kent een baan- en afschrijfreglement. Zie reglementen
Dagkaarten
Voor niet leden bestaat er de mogelijkheid om te tennissen op een dagkaart.De kosten bedragen voor senioren euro 6,- per dag en voor junioren euro 2,50 per dag. Deze dagkaarten kunnen gehaald worden bij:

    • Fam. Bennink, Slieperstraat4
    • Fam. Wolterinck, Kleine Haar 2
    • Fam Hoevenaars, Hofstraat 15

Als er een clubhuisdienst aanwezig is zijn de dagkaarten ook in het clubhuis te verkrijgen. Tijdens de zomervakantie bestaat de mogelijkheid om een weekkaart aan te schaffen. De kosten hiervan bedragen euro 20,- voor senioren en euro 9,- voor junioren.

Clubhuis
Ons clubhuis is hét trefpunt voor leden en een mogelijkheid om gasten te ontvangen. Zie voor meer informatie clubhuis
Kleedkamers
We gebruiken de kleedkamers 3 en 4, met douches, van de sporthal. Via de tussenruimte en bergruimte gaan we door de achteringang van de sporthal. De barmedewerker zorgt voor verlichting en openen en sluiten van de nodige deuren. Houd gang en ruimtes vrij van zand. Tennisschoenen op de deurmat achterlaten. Laat geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter. 
Tossavonden (alleen voor senioren)
Op alle dinsdagavonden gedurende het gehele seizoen (uitgezonderd bij speciale evenementen) is er een tossavond voor seniorleden van 19.00 – 22.45 uur. Voor senioren is dan tossen verplicht. Door loting wordt bepaald wie met elkaarde baan opgaan, om gedurende drie kwartier te spelen. Er worden vaste wisseltijden aangehouden, t.w. 19.45 – 20.30 – 21.15 -22.00 uur. Voor de jeugd wordt ieder jaar beoordeeld of er tosstijden gehouden worden. 
Commissies

Om alle clubbelangen goed te verzorgen hebben we de volgende commissies:

  • Activiteiten commissie (AC): Senioren, Jeugd & G-tennis
  • Leden commissie (LC)
  • Baan commissie (BC): Park & Clubhuis
  • PR- en sponsor commissie (PR)

Zie voor meer informatie deze pagina.

Overig
– De Algemene Ledenvergadering wordt in februari gehouden.
– Nieuwe tennisballen zijn te koop in het clubhuis, voor € 9,= per blik van 4 ballen.