Clubhuis

Om het totale clubgebeuren mogelijk te maken is de inzet van veel vrijwilligers nodig. Het clubhuis vormt een wezenlijk onderdeel van de vereniging. Om het komend seizoen ons clubhuis weer voldoende open te kunnen stellen vragen we de bereidwilligheid van onze leden om zich op te geven voor diensten.

Ieder seniorlid (zomer en winterlidmaatschap) heeft recht om 3 diensten te vragen, om het bijbetaalde bedrag weer terug te kunnen verdienen. Bij ongewijzigd beleid voor wat betreft de duur van het buitenseizoen moeten we ervan uit kunnen gaan dat hetzelfde aantal mensen als afgelopen jaar beschikbaar is en hopen we dat er leden blijven die meer diensten willen doen. Hierbij voor nieuwe seniorleden en ter opfrissing voor ieder ander de uitgangspunten op een rijtje, zodat bekend is waarvoor opgegeven wordt:

1. de diensten worden vervuld door enthousiaste mensen.
2. gasten kunnen rekenen op een correcte behandeling.
3. taken worden nauwgezet gedaan (waaronder zeker ook het bijhouden en afrekenen van gebruik).
4. het clubhuis wordt opgeruimd en schoon achtergelaten, afgewassen/afgedroogd, koelkasten aangevuld (evt. uit voorraadkast), verwarming terug, verlichting uit, alles afgesloten De verlichting in de tussenruimten gaan vanzelf uit op een bewegingsmelder en de buitenlampen op het gebouw blijven aan als het donker is.
5. zorgen voor ruiling doet men zelf (wel veranderen op het rooster in de keuken).
6. kantinedienst niet aanwezig, of deze op de baan, komt niet voor. Er wordt tijdig een maandrooster gemaakt en per mail toegestuurd. Voor nieuwe leden wordt in april een aantal ontmoetingsavonden belegd waarop o.a. ook de clubhuisdiensten aan de orde komen. Elke dienst wordt gehonoreerd met een bedrag van € 20,00 en het zo verdiende bedrag wordt jaarlijks achteraf via bank uitbetaald.

De tijden van de diensten:
– werkdagen Zomertijd 19.30 – 23.15 uur, Wintertijd 19.00 – 23.15 uur,
– zon- en feestdagen 9.00 – 12.30 uur (evt. vervolgd 12.30 – 16.00/16.00 – 19.30 uur),
– zaterdagen (alleen dienst bij competitie en evenementen),
– bij speciale activiteiten kunnen opvolgend en gelijktijdig meerdere diensten worden ingezet.

Het sleuteladres is Fam. Bennink, Slieperstraat 4, Beltrum (ook voor het zakje met wisselgeld).

Aan alle barvrijwilligers

Degene die een dienst moet draaien kan naar eigen inzicht bepalen of er gezien de weersomstandigheden getennist kan worden. Moment van aanvang dienst is bepalend. Is hij/zij van mening dat er waarschijnlijk niet getennist kan worden dient hij/zij dit door te geven aan Joop Bennink per mail. Kantinedienst gaat dan over in een sleuteldienst.
Heb je dienst en komt niemand tennissen, dan mag je om 21.15 de sleutel inleveren.

Clubhuisdienstlijst

Verantwoord alcoholgebruik.

In verband met de regelgeving clubhuizen geldt: Barmedewerkers moeten op de hoogte zijn van verantwoord alcoholgebruik. De IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) zit in de map achter de bar. 1 exemplaar per seizoen moet ondertekend in ons bezit zijn, daarmee verklarend dat er kennis is genomen van deze instructie. Dit kan bij het vervullen van de dienst. In de instructiemap zitten ook de belangrijkste aanwijzingen betreffende de diensten.
Zoals u allen weet, kan overmatig alcoholgebruik leiden tot mistoestanden, daarom zijn er van overheidswege enkele richtlijnen gegeven om dit probleem te voorkomen. U als barvrijwilliger dient dan ook op de hoogte te zijn van een aantal zaken dienaangaande.

Drank- en horeca wet:

1) Geen alcoholhoudende drank verstrekken aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Is men 18 jaar, dan uitsluitend zwakalcoholische drank, d.w.z. tot 15% alcohol (bijv. bier, wijn). Ouder dan 18 jaar mag men sterke drank schenken (15% alcohol of meer). Sterke drank is in ons clubhuis niet van toepassing, omdat de vergunning daarin niet voorziet. Indien men twijfelt aan de leeftijd vraagt u om een leeftijdsbewijs; dit kan bijv. een identiteitskaart, een paspoort of een rijbewijs etc. zijn.

2) Schenkverbod: a) aan mensen die al in kennelijke staat van dronkenschap verkeren. b) u laat geen mensen toe die al zichtbaar teveel hebben gedronken en/of onder invloed van drugs verkeren.

3) Wegenverkeerswet over alcohol en verkeer: a) Rijden met een bloedalcoholgehalte van meer dan 0,5 promille is strafbaar. Dit geldt ook voor een fietser. b) De grens van ’n 0,5 promille is al bereikt na 2 à 3 standaardglazen alcoholhoudende drank in ongeveer 1 uur. Een standaardglas is: voor bier een normaal bierglas (5% alcohol), voor wijn staat dit gelijk met een normaal wijnglas (12% alcohol), jenever een borrelglas (35% alcohol). c) De grens is zo gesteld omdat is gebleken dat bij deze aantallen en tijdsduur het waarnemingsvermogen en reactievermogen afneemt.

4) Alcoholhoudende dranken zijn: alle dranken met meer dan 0,5% alcohol. Pils heeft bijv. een percentage van 5%, wijn 12%, jenever 35%. Percentage staat ALTIJD op de fles vermeldt.

5) Afbraak van alcohol in het lichaam. Het duurt plm. 1½ uur alvorens de hoeveelheid alcohol uit een standaardglas is afgebroken in ons lichaam. Koffie of een koude douche kunnen dit proces absoluut NIET versnellen.

6) Voor alle gebruikers van ons clubhuis gelden de huis- en gedragsregels zoals die duidelijk zichtbaar zijn opgehangen. Ga goed om met alcohol en wijs elkaar op ieders verantwoordelijkheid.

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact met ons op.